социс           хартія          збори              публікації               форум

 

Василь Васьківський    Царство   свободи

Книга перша.        Cвіт без кордонів та свобода людини                                                                         (Феноменологія діяльности)

                          Вступ,I Границя

                          II           Світ без кордонів

                           III          Подолання граници

                           IV          Свобода людини

 Книга друга.        Філософія

 Частина перша.   Онтологія 

                          V           Еволюція

                          VI          Життя

                          VII         Діяльність

                          VIII        Мислення

 Частина друга.     Логіка 

                          IX          Буття

                          X           Сутність

                          XI          Поняття

                          XII         Інобуття осягнення

 Частина третя.      Філософія людини 

                          XIII        Можливості заперечення

                          XIV        Реалізація інтересів

                          XV         Утвердження цінностей

                          XVI        Самореалізація

 Частина четверта.  Філософія єдности 

                          XVII       Єдність з собою

                          XVIII      Iнтерсуб'єктивна єдність

                          XIX        Об'єктивна єдність

                          XX         Абсолютна єдність

 Книга третя.           Принципи спекуляції 

                    Вступ 

 Частина перша.      Ринкова спекуляція

                          XXI        Спекуляція на перший погляд

                          XXII       Валютно– фінансова спекуляція

                          XXIII      Спекулятивний капітал

                          XXIV     Чиста спекуляція

 Частина друга.        Політика 

                          XXV      Держава

                          XXVI     Революція

                          XXVII    Демократія

                          XXVIII   Полікратія

 Частина третя.         Iдеологія 

                          XXIX      Бог

                          XXX       Нація

                          XXXI      Iдеал

                          XXXII     Паралогія 

 Частина четверта.    Тотальна спекуляція

                          XXXIII    Спекулятивне мислення

                          XXXIV    Спекулятивна дія

                          XXXV     Спекулятивна місія

                          XXXVI    Вселенська полікратія

 Книга четверта.        Finis imperii 

                          XXXVII   Корпорація

                          XXXVIII  Гілдія

                          XXXIX    Громадянство

                          XL           Социс

Hosted by uCoz